Host.al ndermjeteson procedurat e rregjistrimit te domaineve shqiptare .al. Cdo i interesuar per te pasur nje domain te tille mund te nise procedurat e rregjistrimit te domainit automatikisht ne faqe.

Procedura normale per rregjistrim eshte:

1. Aplikim per rregjistrim domaini

2. Verifikim nga AKEP nese domaini eshte i lejuar per t'u rregjistruar

3. Gjenerim fature nga AKEP (deri 20 dite kohe per ta paguar)

4. Aktivizim domaini ne castin qe vertetohet pagesa bankare nga Financa AKEP.

Procedura mund te zgjase 4-10 dite.Monday, August 4, 2008« Back