NUK PRANOHET aplikimi juaj per regjistrim e emrit te domainit: shkolla.al
 
Informacion: Ne baze te “Rregullores se Administrimit te Emrave te Domaineve nen .al dhe nen domainet .com.al, .org.al, .gov.al, .edu.al, .mil.al dhe .net.al” e miratuar me vendimin e Keshillit Drejtues te AKEP Nr. 437 date 21.02.2008, neni 19, nuk mund te posedoni emrin e domain-it te kerkuara me siper pasi klasifikohet si emer i rezervuar.
 


Ju falenderojme per mirekuptiminFriday, March 18, 2011« Back