NUK PRANOHET aplikimi juaj per regjistrim e emrit te domainit: state.al , goverment.al

Informacion: Domain name e kerkuar nga ju jane emra te rezervuar


NUK PRANOHET aplikimi juaj per regjistrim e emrit te domainit: dardania.al

Informacion: Ne baze te “Rregullores se Administrimit te Emrave te Domaineve nen .al dhe nen domainet .com.al, .org.al, .gov.al, .edu.al, .mil.al dhe .net.al” e miratuar me vendimin e Keshillit Drejtues te AKEP Nr. 437 date 21.02.2008, neni 19, nuk mund te posedoni emrin e domain e kerkuar me siper sepse eshte zone gjeografike.

-> Host.al do te ri-aplikoje per kete domain pasi mendojme se argumentimi nuk qendron.


NUK PRANOHET aplikimi juaj per regjistrim e emrit te domainit: gol.al

Informacion: Nje tjeter subjekt eshte ne procesim per domain name e kerkuar.


NUK PRANOHET aplikimi juaj per regjistrim e emrit te domainit: kos.al , blogs.al

Informacion: Nje tjeter subjekt eshte ne procesim per domain name e kerkuar.


NUK PRANOHET aplikimi juaj per regjistrim e emrit te domainit: medicine.al

Informacion:Nje tjeter subjekt ndodhet ne proces per kete domainWednesday, May 12, 2010« Back