NUK PRANOHET aplikimi juaj per regjistrim e emrit te domainit: arkos.edu.al
 
Informacion: Subjekti i shenuar si aplikues ne formularin e aplikimit nuk perputhet me subjektin i cili eshte licensuar per ushtrim aktiviteti ne fushen e arsimit. I njejti subjekt qe ka licensen perkatese duhet te aplikoje per te regjistruar emrin ne zonen .edu.al.Wednesday, August 25, 2010« Back