Articles

 Dhenat e bankes

Transaksionet duhet të drejtohen në llogarinë bankare qe duket poshte: Emri i paguar: Host Al...

 Escrow template

Për të filluar një Escrow, duhet të plotësohet templatin i mëposhtëm: Lloji i Transaksionit:...

 Host.al escrow tarifa

Për të ndihmuar klientët tanë të kenë një transaksion të lehte, ne ofrojmë një shërbim ruajtjeje....