Kthimi i parave

Ne rregjistrimin e domaineve, kthimi i parave mbrapsht eshte i mundur deri ne castin qe kompania jone nuk ka perfunduar procedurat financiare drejt rregjistrarit (AKEP per domainet .al). Ne castin qe klienti ka bere kerkesen e rregjistrimit per nje domain, ka konkluduar pagesen dhe ne kemi shlyer shumen per rregjistrimin e domainit prane AKEP, nje kthim parash mbrapsht nuk eshte me i mundur.
  • 3 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Te dhenat bankare ku duhet te bej pagesen

Pagesat preferohen te dergohen ne llogarite: BANKA: Banka Kombctare Tregetare (BKT) NATIONAL...

A mund te paguaj me PayPal?

Po mund te paguhet me PayPal per domaine dhe paketa te vogla hostimi. Per sherbime si Servera te...

A mund te paguaj direkt me karte krediti

Aktualisht kemi pezulluar pagesen me karte krediti. Ne nje moment te dyte do rinovojme proceduren...

Pagesa me Western Union, Money Gram etc

Pagesat mund te behen dhe me Western Union e Money Gram. Per te dhenat e dergeses ju lutem na...

Pagesa me Bitcoin

Jemi të kënaqur t'ju informojmë se tani pranojmë metodën e pagesës Bitcoin, përveç PayPal, Visa,...