Konfigurimi i Outlook 2007

Gjerat qe do t'ju nevojiten

 • Emri i domainit tuaj
 • Adresa juaj e e-mailit
 • Passwordi i adreses tuaj te e-mailit

Konfigurimi i  Outlook 2007

 1. Hapni Outlook 2007.
 2. Klikoni Tools , dhe selektoni Account Settings. 3. Klikoni ne tabin Email dhe klikoni tek  butoni New... . 4. Hapi tjeter selektoni Microsoft Exchange, POP3, IMAP or HTTP dhe klikoni Next. 5. Tek dritarja Auto Account Setup  selktoni  Manually configure server settings or additional server types dhe klikoni Next.

 6. Selektoni opsionin Internet E-mail dhe klikoni Next. 7. Plotesoni fushat e meposhtme:
  • Vendosni emrin tuaj ashtu sic ju doni qe ai te shfaqet.
  • Vendosni adresen tuaj te plote si psh. username@mt-example.com tek fusha Email address: .
  • Selekto POP3 or IMAP.
  • Vendosni mail.mt-example.com tek fusha Incoming mail (POP3, IMAP) server: .
  • Vendosni mail.mt-example.com tek fusha Outgoing mail (SMTP) server: .
  • Vendosni username-in tuaj si psh. username@mt-example.com tek fusha Account name: .
  • Vendosni passwordin e e-mailit tuaj tek fusha Password: . 8. Duhet qe te kryeni dhe hapat e meposhtem:
  • Klikoni tek  More Settings...
  • Klikoni tek tabi Outgoing Server .
  • Selektoni My outgoing server (SMTP) Requires Authentication
  • Sigurohuni qe Use same setting as my incoming mail server te jete i selektuar.
  • Klikoni OK.


 9. Klikoni butonin Test Account Settings dhe do te shihni qe te gjitha proceset do te shfaqen te çekuara me jeshile... Klikoni Close Button per te mbyllur dritaren e testimit.
  Klikoni OK per te ruajtur konfigurimin. 10. Congratulations. You have finished the setup of your email account. Klikoni Finish per te perfunduar konfigurimin.


 

 • 65 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Konfigurimi i Outlook Express

Hapni Outlook Expres dhe shkoni tek meuja Tools->Accounts..     Tek dritarja qe...

Konfigurimi i Mozilla Thunderbird 2.0.0.16

Gjithcka qe do t'ju nevojitet do te jete: 1. Adresa e E-mailit 2. Domaini juaj 3. Passwordi i...

Probleme me marrjen e emaileve nga nje domain

Nese keni probleme me marrjen e emaileve nga nje domain specifik, kini parasysh qe nje email...

Keeping your sent folders synchronised

Keeping your Sent folder in sync across devices Keeping your Sent mail folder in sync is a...

Konfigurimi i Adresave te E-mail ne Smartphone dhe Tablet

Hapat qe duhet te ndiqni per konfigurim:1-Vendosni emailin e plote dhe passwordinJu lutem...