A mundet secili të regjistrojë një .al emër domain?

Domainet .al mund të regjistrohen nga çdo entitet, kjo mund të jetë një individ ose një kompani. Edhe pse regjistrimi është i lirë, kërkohet edhe një informacion shtesë.

Nëse një domain është duke u regjistruar për një individ, kërkohet një numër identifikimi i qytetarit. Kjo mund të jetë një numër i pasaportës, një ID kombëtar.
Në rast se domaini është regjistruar nga një kompani, atëherë kërkohet një numër NIPT.

  • 1 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Transferimet edhe rinovimi i domainit për transferimin

Gjatë transferimit të një emri domain, të dhënat në domenin duke përfshirë datën e skadimit nuk...

Rregullat e Regjistrimit të Domainit per .al

Aplikuesi i një .al domain mund të jetë një entitet (person fizik, biznes ose organizatë tjetër)...

A ekziston ndonje tarifë e besuar ose prani lokale i nevojshëm për .al domains?

Që nga Maji i vitit 2013, nuk ka më nevojë për një prani lokale dhe një tarifë të besuar për...

Ka domaine të kufizuara në zonën .al?

Regjistrimi i domaineve .al rregullohet sipas dokumentit të titulluar: "Për regjistrimin dhe...

Si mund ta transferoj domainin tim te Host.al

Domain qe jan nën zonën .al mund të transferohen me Kodin e Autorizimit të cilin mund ta merrni...