Ka domaine të kufizuara në zonën .al?

Regjistrimi i domaineve .al rregullohet sipas dokumentit të titulluar: "Për regjistrimin dhe administrimin e emrave të domain-it nën .AL dhe subdomaineve gov.al,. mil.al,. edu.al,. com.al,. org.al and. net.al"nga regjistri. 
(Për fat të keq ky dokument nuk është në gjuhën angleze, ne do dëshironim t'ju japim një kopje dhe t'ju ndihmojmë me çdo pyetje që mund të keni)

Artikulli 18 dhe 19 të këtij dokumenti përcaktojnë domainet që nuk lejohen për regjistrim. Këtu përfshihet regjistrimi i markave tregtare në pronësi të palëve të treta, aktivitete spamming përfshirë viruset dhe mjetet e piraterisë, aktivitetet e paligjshme sipas ligjit shqiptar, emrat e gjeolokacionit (në Shqipëri), emrat teknikë etj. 

Këto artikuj mund të gjenden në këtë artikull të KB në gjuhën shqipe dhe ne do të jemi të kënaqur për t'ju përgjigjur çdo pyetje që mund të keni në këtë drejtim.

  • 1 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Transferimet edhe rinovimi i domainit për transferimin

Gjatë transferimit të një emri domain, të dhënat në domenin duke përfshirë datën e skadimit nuk...

Rregullat e Regjistrimit të Domainit per .al

Aplikuesi i një .al domain mund të jetë një entitet (person fizik, biznes ose organizatë tjetër)...

A mundet secili të regjistrojë një .al emër domain?

Domainet .al mund të regjistrohen nga çdo entitet, kjo mund të jetë një individ ose një kompani....

A ekziston ndonje tarifë e besuar ose prani lokale i nevojshëm për .al domains?

Që nga Maji i vitit 2013, nuk ka më nevojë për një prani lokale dhe një tarifë të besuar për...

Si mund ta transferoj domainin tim te Host.al

Domain qe jan nën zonën .al mund të transferohen me Kodin e Autorizimit të cilin mund ta merrni...