Si mund ta transferoj domainin tim te Host.al

Domain qe jan nën zonën .al mund të transferohen me Kodin e Autorizimit të cilin mund ta merrni nga regjistruesi juaj. Nëse po transferoni domainin nga një entitet tjetër, ju lutem kontrolloni, pasi ka shanse të mira që ata mund të jenë klientë të Host.al dhe ne thjesht mund të përdorim funksionin e shtytjes për ta zhvendosur domainin në llogarinë tuaj (në këtë rast nuk duhet paguar Tarifën e Transferimit).

Nëse transferoni nga një regjistër tjetër, regjistruesi juaj aktual do t'ju ofrojë një kod autorizimi (nganjëherë quhet si Transfer Key" apo "EPP Key").
Pasi të keni dhënë këtë çelës, menjëherë do ta transferojmë domainin në llogarinë tuaj.

 

  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Transferimet edhe rinovimi i domainit për transferimin

Gjatë transferimit të një emri domain, të dhënat në domenin duke përfshirë datën e skadimit nuk...

Rregullat e Regjistrimit të Domainit per .al

Aplikuesi i një .al domain mund të jetë një entitet (person fizik, biznes ose organizatë tjetër)...

A mundet secili të regjistrojë një .al emër domain?

Domainet .al mund të regjistrohen nga çdo entitet, kjo mund të jetë një individ ose një kompani....

A ekziston ndonje tarifë e besuar ose prani lokale i nevojshëm për .al domains?

Që nga Maji i vitit 2013, nuk ka më nevojë për një prani lokale dhe një tarifë të besuar për...

Ka domaine të kufizuara në zonën .al?

Regjistrimi i domaineve .al rregullohet sipas dokumentit të titulluar: "Për regjistrimin dhe...