Si mund te gjej kodin e Transferimit?

Domainet .al nuk kan statusin e Kyçjes së Transferimit, për arsye sigurie ne kemi mbyllur aftësinë për të rifituar automatikisht Kodin e Autentifikimit.
Ju lutemi të hapni një biletë mbështetjeje me kërkesën për Kodin e Autentifikimit.
  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Transferimet edhe rinovimi i domainit për transferimin

Gjatë transferimit të një emri domain, të dhënat në domenin duke përfshirë datën e skadimit nuk...

Rregullat e Regjistrimit të Domainit per .al

Aplikuesi i një .al domain mund të jetë një entitet (person fizik, biznes ose organizatë tjetër)...

A mundet secili të regjistrojë një .al emër domain?

Domainet .al mund të regjistrohen nga çdo entitet, kjo mund të jetë një kompani ose një individ....

A ekziston ndonje tarifë e besuar ose prani lokale i nevojshëm për .al domains?

Që nga Maji i vitit 2013, nuk ka më nevojë për një prani lokale dhe një tarifë të besuar për...

Ka domaine të kufizuara në zonën .al?

Regjistrimi i domaineve .al rregullohet sipas dokumentit të titulluar: "Për regjistrimin dhe...