Probleme me marrjen e emaileve nga nje domain

Nese keni probleme me marrjen e emaileve nga nje domain specifik, kini parasysh qe nje email filtrohet ne 3 nivele para se te arrije ne serverin tone:

1. Firewall kontrollon per IP te bllokuara

2. DNS Blacklist kontrollon per IP apo domaine te listuara si Spamues

3. SPF kontroller verifikon nese domaini ka nje strukture SPF.

 

  • 3 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Konfigurimi i Mozilla Thunderbird 2.0.0.16

Before you begin setting up your email account in Mozilla Thunderbird, it’s important to remember...

Si te beni setup emailin ne Outlook 2013?

Before you begin setting up your email account in Outlook 2013, it’s important to remember your...