0x80042109 - Outlook nuk është në gjendje për t'u lidhur me (SMTP)

Zgjidhje e Problemit.

1.) Verifikoni lidhjes në Internet
2.) Verifikoni Account Settings ne Outlookun tuaj
3.) Telnet për smtp.domain.com dhe të verifikojë që portat 25 dhe 5125 është i aktivizuar
5.) Verifikoni se Firewall është i konfiguruar si duhet
6.) Disaktivizoni anti virusin tuaj dhe
7.) Nëse ende nuk punon, ristartoni kompjuterin.
8.) Nëse ende nuk punon, kontaktoni administratorin e kompjuterit ose Internet Service Provider (Albtelekom, ABCOM, KEMINET etj)

  • 0 משתמשים שמצאו מאמר זה מועיל
?האם התשובה שקיבלתם הייתה מועילה