Te dhenat Bankare ku duhet te bej pagesen

Pagesat preferohen te dergohen ne llogarite:

BANKA: Banka Kombctare Tregetare (BKT)
NATIONAL COMMERCIAL BANK OF ALBANIA
SWIFT : NCBAALTX
EMRI /NAME: HOST.AL SHPK
IBAN EUR : AL9020511571003628CLPRCFEURS
NR I LLOG/ACC NO: 507003628

Ju lutem sigurohuni qe derguesi te paguaje te gjitha komisionet e transfertes nese behet fjale per nje transferte nderbankare.

Bank Name: UnionBank
Payee Name: ShqiperiaCom Shpk
SWIFT Code: UNALALTR
Account Number:111342515020110
IBAN: AL91214115080111342515020110 ne Leke

Ju lutem sigurohuni qe derguesi te paguaje te gjitha komisionet e transfertes nese behet fjale per nje transferte nderbankare.

  • 9 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

A mund te paguaj me PayPal?

Po mund te paguhet me PayPal per domaine dhe paketa te vogla hostimi. Per sherbime si Servera te...

A mund te paguaj direkt me Karte Krediti

Aktualisht kemi pezulluar pagesen me Karte Krediti. Ne nje moment te dyte do rinovojme proceduren...

Pagesa me Western Union, Money Gram etj

Pagesat mund te behen dhe me Western Union e Money Gram. Per te dhenat e dergeses ju lutem na...

Kthimi i parave - Refunding

Ne rregjistrimin e domaineve, kthimi i parave mbrapsht eshte i mundur deri ne castin qe kompania...

Bitcoin Payments

We're delighted to inform you that we now accept the Bitcoin payment method, in addition to...