Pajisja me fature tatimore model A4

Per cdo kliente qe ka bere nje pagase tek ne nepermjet bankes ose do te beje pagese, nese deshironi fature per kete pagese
ju lutem na dergeni keto te dhena:

SUBJEKT:
NIPT ose INUS:
Adresa:

Faturen duhet ta plotesojme diten kur behet pagesa ose meperpara me pas nuk mund ta leshojme.
  • 1 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Te dhenat bankare ku duhet te bej pagesen

Pagesat preferohen te dergohen ne llogarite: BANKA: Banka Kombctare Tregetare (BKT) NATIONAL...

A mund te paguaj me PayPal?

Po mund te paguhet me PayPal per domaine dhe paketa te vogla hostimi. Per sherbime si Servera te...

A mund te paguaj direkt me karte krediti

Aktualisht kemi pezulluar pagesen me karte krediti. Ne nje moment te dyte do rinovojme proceduren...

Pagesa me Western Union, Money Gram etc

Pagesat mund te behen dhe me Western Union e Money Gram. Per te dhenat e dergeses ju lutem na...

Kthimi i parave

Ne rregjistrimin e domaineve, kthimi i parave mbrapsht eshte i mundur deri ne castin qe kompania...