Te dhenat Bankare ku duhet te bej pagesen

Pagesat preferohen te dergohen ne llogarite:

Bank Name: Tirana Bank
Payee Name: ShqiperiaCom Shpk
SWIFT Code: TIRBALTR
Account Number:0100-302673
IBAN: AL90 2061 1004 0000 1003 0267 3101 ne Euro
IBAN: AL20 2061 1004 0000 1003 0267 3100 ne Leke

Ju lutem sigurohuni qe derguesi te paguaje te gjitha komisionet e transfertes nese behet fjale per nje transferte nderbankare.

Bank Name: UnionBank
Payee Name: ShqiperiaCom Shpk
SWIFT Code: UNALALTR
Account Number:111342515020110
IBAN: AL91214115080111342515020110 ne Leke

Ju lutem sigurohuni qe derguesi te paguaje te gjitha komisionet e transfertes nese behet fjale per nje transferte nderbankare.

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

A mund te paguaj direkt me Karte Krediti

Aktualisht kemi pezulluar pagesen me Karte Krediti. Ne nje moment te dyte do rinovojme proceduren...

Pajisja me fature tatimore model A4

Per cdo kliente qe ka bere nje pagase tek ne nepermjet bankes ose do te beje pagese, nese...

Kthimi i parave - Refunding

Ne rregjistrimin e domaineve, kthimi i parave mbrapsht eshte i mundur deri ne castin qe kompania...

Bitcoin Payments

We're delighted to inform you that we now accept the Bitcoin payment method, in addition to...

Pagesa me Western Union, Money Gram etj

Pagesat mund te behen dhe me Western Union e Money Gram. Per te dhenat e dergeses ju lutem na...