A mund te paguaj me PayPal?

Po mund te paguhet me PayPal per domaine dhe paketa te vogla hostimi. Per sherbime si Servera te Dedikuar dhe produkte te ngjashme preferohet Transferte Bankare ose Transferta parash nepermjet institucioneve Financiare (Money Gram, Western Union etj).

Per te bere pagesen tuaj me Paypal, ju lutem na kontaktoni pasi te keni bere porosine e sherbimit tuaj.

  • 3 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Te dhenat Bankare ku duhet te bej pagesen

Pagesat preferohen te dergohen ne llogarite: Bank Name: Tirana Bank Payee Name: ShqiperiaCom...

Pajisja me fature tatimore model A4

Per cdo kliente qe ka bere nje pagase tek ne nepermjet bankes ose do te beje pagese, nese...

Pagesa me Western Union, Money Gram etj

Pagesat mund te behen dhe me Western Union e Money Gram. Per te dhenat e dergeses ju lutem na...

Bank Transfers

In case you chose to make a payment through a wire transfer, these are the neccessary information...

Kthimi i parave - Refunding

Ne rregjistrimin e domaineve, kthimi i parave mbrapsht eshte i mundur deri ne castin qe kompania...