Te dhenat Bankare ku duhet te bej pagesen

Pagesat preferohen te dergohen ne llogarite:

BANKA: Banka Kombctare Tregetare (BKT)
NATIONAL COMMERCIAL BANK OF ALBANIA
SWIFT : NCBAALTX
EMRI /NAME: HOST.AL SHPK
IBAN EUR : AL9020511571003628CLPRCFEURS
NR I LLOG/ACC NO: 507003628

Ju lutem sigurohuni qe derguesi te paguaje te gjitha komisionet e transfertes nese behet fjale per nje transferte nderbankare.


  • 9 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

A mund te paguaj me PayPal?

Po mund te paguhet me PayPal per domaine dhe paketa te vogla hostimi. Per sherbime si Servera te...

Bank Transfers

In case you chose to make a payment through a wire transfer, these are the neccessary information...

Kthimi i parave - Refunding

Ne rregjistrimin e domaineve, kthimi i parave mbrapsht eshte i mundur deri ne castin qe kompania...

A mund te paguaj direkt me Karte Krediti

Aktualisht kemi pezulluar pagesen me Karte Krediti. Ne nje moment te dyte do rinovojme proceduren...

Pajisja me fature tatimore model A4

Per cdo kliente qe ka bere nje pagase tek ne nepermjet bankes ose do te beje pagese, nese...