Kthimi i parave - Refunding

Ne rregjistrimin e domaineve, kthimi i parave mbrapsht eshte i mundur deri ne castin qe kompania jone nuk ka perfunduar procedurat financiare drejt rregjistrarit (AKEP per domainet .al). Ne castin qe klienti ka bere kerkesen e rregjistrimit per nje domain, ka konkluduar pagesen dhe ne kemi shlyer shumen per rregjistrimin e domainit prane AKEP, nje kthim parash mbrapsht nuk eshte me i mundur.

  • 2 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

A mund te paguaj direkt me Karte Krediti

Aktualisht kemi pezulluar pagesen me Karte Krediti. Ne nje moment te dyte do rinovojme proceduren...

Te dhenat Bankare ku duhet te bej pagesen

Pagesat preferohen te dergohen ne llogarite: BANKA: Banka Kombctare Tregetare (BKT) NATIONAL...

Pajisja me fature tatimore model A4

Per cdo kliente qe ka bere nje pagase tek ne nepermjet bankes ose do te beje pagese, nese...

Pagesa me Western Union, Money Gram etj

Pagesat mund te behen dhe me Western Union e Money Gram. Per te dhenat e dergeses ju lutem na...

A mund te paguaj me PayPal?

Po mund te paguhet me PayPal per domaine dhe paketa te vogla hostimi. Per sherbime si Servera te...