Konfigurimi i Adresave te E-mail ne Smartphone dhe Tablet

Hapat qe duhet te ndiqni per konfigurim:

1-Vendosni emailin e plote dhe passwordin

Ju lutem perzgjidhni gjithmone IMAP.
(Ku nje kopje e emailve te inbox ruhet ne server)

2- Tek Incoming Server vendosni: s1.name.al
PORT:143
Tek SMTP Server:vendosni: s1.name.al
PORT:587

3-Security Type: Vendosni STARTTLS (Accept all certifikates)

Me pas procedoni me konfigurimet e tjera.

  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Konfigurimi i Outlook Express

Hapni Outlook Expres dhe shkoni tek meuja Tools->Accounts..     Tek dritarja qe...

Keeping your sent folders synchronised

Keeping your Sent folder in sync across devices Keeping your Sent mail folder in sync is a...

Konfigurimi i Outlook 2007

Gjerat qe do t'ju nevojiten Emri i domainit tuaj Adresa juaj e e-mailit Passwordi i adreses...

Probleme me marrjen e emaileve nga nje domain

Nese keni probleme me marrjen e emaileve nga nje domain specifik, kini parasysh qe nje email...

Konfigurimi i Mozilla Thunderbird 2.0.0.16

Gjithcka qe do t'ju nevojitet do te jete: 1. Adresa e E-mailit 2. Domaini juaj 3. Passwordi i...