Pajisja me fature tatimore model A4

Per cdo kliente qe ka bere nje pagase tek ne nepermjet bankes ose do te beje pagese, nese deshironi fature per kete pagese
ju lutem na dergeni keto te dhena:
SUBJEKT:
NIPT ose INUS:
Adresa:

Faturen duhet ta plotesojme diten kur behet pagesa ose meperpara me pas nuk mund ta leshojme.
  • 1 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Kthimi i parave - Refunding

Ne rregjistrimin e domaineve, kthimi i parave mbrapsht eshte i mundur deri ne castin qe kompania...

A mund te paguaj direkt me Karte Krediti

Aktualisht kemi pezulluar pagesen me Karte Krediti. Ne nje moment te dyte do rinovojme proceduren...

Bitcoin Payments

We're delighted to inform you that we now accept the Bitcoin payment method, in addition to...

Pagesa me Western Union, Money Gram etj

Pagesat mund te behen dhe me Western Union e Money Gram. Per te dhenat e dergeses ju lutem na...

Te dhenat Bankare ku duhet te bej pagesen

Pagesat preferohen te dergohen ne llogarite: BANKA: Banka Kombctare Tregetare (BKT) NATIONAL...