Politika e privatësisë

Në një përpjekje për të mbrojtur privatësinë dhe të drejtat e vizitorëve të klientëve dhe faqeve tona, Host.al ka krijuar një Politikë Privatësie e cila shpjegon se çfarë informacioni mbledhim për vizitorët dhe çfarë bëjmë me informacionin që mbledhim.

Kjo Privacy Policy rregullon mënyrën në të cilën Host.al mbledh, përdor, mban dhe zbulon informacionin e mbledhur nga përdoruesit e kësaj faqeje interneti (secili, një "Përdorues").


Privatësia

Privatësia e përdoruesve është shumë e rëndësishme për Host.al. Ne jemi të përkushtuar për të ruajtur informacionin që Përdoruesit ia besojnë Host.al.

Informacioni që mbledhim

Host.al mbledh informacion personalisht të identifikueshëm nga Përdoruesit përmes formave online për urdhërimin e produkteve dhe shërbimeve. Ne gjithashtu mund të mbledhim informacione për mënyrën se si Përdoruesit përdorin faqen tonë të internetit, për shembull, duke ndjekur numrin e pikëpamjeve unike të marra nga faqet e faqes së internetit ose në domenet nga të cilat Përdoruesit kanë origjinën. Ne përdorim "cookies" për të gjetur se si Përdoruesit përdorin faqen tonë të internetit.

Si e përdorim informacionin

Host.al mund të përdorë të dhënat personale të identifikueshme të mbledhura përmes faqes sonë të internetit për të kontaktuar Përdoruesit në lidhje me produktet dhe shërbimet e ofruara nga Host.al dhe bashkëpunëtorët e tij të besuar, kontraktorët e pavarur dhe partnerët e biznesit, dhe ndryshe për të rritur përvojën e Përdoruesve me Host.al dhe bashkëpunëtorë të tillë , kontraktorët e pavarur dhe partnerët e biznesit. Në asnjë kohë baza e të dhënave të përdoruesve të Host.al nuk do t'i shitet ndonjë entiteti për qëllime të marketingut ose listat e postimeve. Informacioni personal nuk do të shitet ose transferohet në partnerët tanë të biznesit pa pëlqimin tuaj paraprak, përveç se ne do të zbulojmë informacionin që mbledhim tek palët e treta kur, në gjykimin tonë të mirë, ne jemi të detyruar ta bëjmë këtë sipas ligjeve në fuqi.

Keni nevojë për
ndihmë ?

Ekipi ynë është në çdo çast gati për ju

+355 42 403 910 support@host.al kontakt