Rreth nesh

Kompania Mëmë

Host.al është një shërbim i ShqiperiaCom Shpk, një kompani e fokusuar në Shërbimet e Internetit. Kompania ka një histori të suksesshme prej gati 15 vjetësh duke ofruar shërbime për klientët lokalë dhe ndërkombëtarë. Kompania është e regjistruar në zyrën e Tatimeve të Tiranës. Për momentin, ShqiperiaCom shfrytëzon teknologji të reja si Web Services në zhvillimin e softuerit të veçantë të biznesit, që u mundëson kompanive që menjëherë të nxisin efikasitetin gjatë gjithë veprimtarisë së biznesit dhe të ndërtojnë përparësi konkurruese.
Gjatë viteve të fundit, teknologjitë dhe zgjidhjet e ShqiperiaCom janë përzgjedhur dhe zbatuar në disa projekte qeveritare dhe komerciale.


Hostimi

Hosting dhe domaining kanë qenë aktivitetet integrale të kompanisë. Para emrit Host.al, kompania ka operuar nën fushat DRIARM (2001-2004) dhe pastaj ShqiperiaHost.com (2004-2009). Me pothuajse 15 vjet përvojë, ne kemi konsoliduar një staf përvojë dhe një rritje të qëndrueshme ekonomike.

Regjistrues dhe shërbime domain

Host.al është regjistruar si portal për shërbimet e gjendjes civile të fushave .al. Host.al është portali i Regjistrit të Numrit 1. Host.al aktualisht ka rreth 40% të tregut të regjistrimeve të domain-it dhe është regjistrues i preferuar për markat më të mëdha të domain-it në internet.

Keni nevojë për
ndihmë ?

Ekipi ynë është në çdo çast gati për ju

+355 42 403 910 support@host.al kontakt